23.10.09

Adresarea de la Ziua de Naştere

Sun Myung Moon
31 ianuarie 2009,Manhattan Center, New York, NY

Iubiţi cetăţeni ai împărăţiei lui Dumnezeu, Cheon IL Guk! Haideţi să celebrăm toţi împreună fără nici o rezervă această zi providenţială şi istorică şi să cîntăm cîntece de slavă lui Dumnezeu, Tatăl nostru Adevărat etern pentru gloria şi nobleţea lui! La această ocazie solemnă, sute de bilioane de spirite din lume spirituală sunt aici împreună cu noi să felicite şi să celebreze această zi binecuvîntată.
Astăzi e ziua pe care Dumnezeu a aşteptat-o şi a tînjit la ea încă din ziua cînd El a creat Universul. Pentru zeci de mii de ani, din ziua cînd Adam şi Eva, pe care Dumnezeu I-a creat ca pe copii Săi, au pătat linia de sînge cerească şi s-au ascuns în întuneric, Dumnezeu a îndurat şi a aşteptat într-o durere şi tristeţe amarnică. Dumnezeu a aşteptat nerăbdător ziua cînd va putea ascende la tron ca rege a regilor, să fie capabil de a-şi îmbrăţişa copilul pierdut şi creaţia din nou şi să trăiască în fericire pentru eternitate în regatul sacru al păcii, în împărăţia păcii.
Doamnelor şi Domnilor, Dumnezeu este şi a fost întotdeauna regele regilor, chiar înainte de a începe Creaţia. Calea cerească, oarecum, spune, că după crearea tuturor lucrurilor, Dumnezeu trebuia să se manifeste substanţial ca rege a regilor care stăpîneşte peste lumea fizică, care este sfera obiectelor dragostei lui Dumnezeu. De aceea, cu dragoste adevărată, Dumnezeu a căutat şi a găsit pe Părinţii Adevăraţi ai acestei lumi fizice, care au fost să devină reprezentaţii şi moştenitorii Săi.
Deşi suntem compleşiţi de graţia de a fi primit pecetea Cerului, soţia mea şi eu suntem cu adevărat fericiţi că putem sta aici ca reprezentanţii direcţi a lui Dumnezeu şi să ţinem această coronaţie de regi a regilor. În acelaşi timp din adînc îmi pare sincer rău în faţa Cerurilor. Am ajuns la cei 90 de ani din viaţa mea, dar nu am fost capabil de a restaura pe deplin cei 6,5 bilioane de oameni din această lume la Dumnezeu . Cetăţeni ai Împărăţiei (Cheon Il Guk) care iubiţi pe Dumnezeu! Cerurile nu mai pot aştepta. Dumnezeu lucrează cu autoritatea sa de regi a regilor prin reprezentaţii Săi, Părinţii Adevăraţii de pe pamînt, pentru stabilirea legii cereşti şi restaurarea acestei lumi. E timpul de a accelera această revoluţie a dragostei adevărate.
Prin urmare, la această ocazie solemnă astăzi, Eu voi proclama pentru tot cerul şi pămîntul legile cereşti prin care omenirea şi toate lucrurile creaţiei vor reobţine poziţiile lor adevărate şi vor putea fi guvernate.
Prima, această eră, care se mişcă spre mileniul trei va fi “Era schimbării revoluţionare după venirea cerului”. În această eră, noi nu vom mai fi conduşi de principiile restaurării prin răscumpărare, va fi timpul cînd regele regilor domneşte lumea spirituală şi cea fizică cu autoritatea Sa. Va fi era providenţială care va reîntoarce pămîntul la poziţia sa originară cu Sfera Pacificului servind ca o axă centrală. Oamenii nu vor mai fi dincolo de influenţa căilor Cereşti şi a legii cereşti. De aceea trebuie să duci o viaţă transparentă iar fiecare acţiune să fie clară ca un cristal.
Îl al doilea ,noi trebuie să realizăm o revoluţie în educarea tuturor oamenilor pe valoarea moralei sexuale absolute, cu Dumnezeu pe vertical, ca axă absolută. Aceasta e unica cale de a trece pe linia binelui toată omenirea. Aceasta e calea de a atinge idealul lui Dumnezeu de familii adevărate. De acum încolo, puritate sexuală, puritatea liniei de sînge şi puritatea dragostei va fi filosofia educaţională a rasei umane.
În al treilea rînd, Reprezentaţii Regelui Păcii (boon-bong-wangs) şi “Părintele Naţiunilor Unite” va fi plasat în prim plan datorită eforturilor de a distruge pereţii şi barierele care împarte pămîntul în multiple parţi şi să reinstaureze armonia şi pacea între părţile politice, religii, rase, culturi şi naţiuni. ONU existent (care stă în poziţie de ONU de tip Cain) şi ONU de tip Abel trebuie să devină unul şi astfel să se ridice la dimensiuni mult mai înalte, devenind Părintele Naţiunilor Unite cu alte cuvinte, „Naţiunile Unite ale Păcii”. Centraţi pe Naţiunile Unite ale Păcii, războiul, boala, foamea şi alte probleme cu care se confruntă lumea vor fi rezolvate. Toţi oamenii la sigur trebuie să urmeze această cale. Ei nu vor avea altă alegere deoarece Dumnezeu şi Părinţii Adevăraţi vor fi cu ei întotdeauna. Individualismul, egocentrismul de asemenea şi toate centrările pe sine vor fi complet şterse, şi aceasta va duce la realizarea unei lumi guvernate de conştiinţa noastră şi din motive fireşti fără necesitate de a se alege lideri.
În al patru-lea rînd, binecuvîntările internaţionale de căsătorie este metoda stabilirii familiilor adevărate care vor purifica liniile de sînge a rasei umane decăzute şi să construiască Împărăţia păcii. Şi în sfîrşit, reconcilierea şi pacea vor veni prin liniile de sînge. Cînd albii şi negrii, oamenii din Est şi Vest, budiştii şi Creştinii, Evreii şi Musulmanii se căsătoresc şi păstrează tradiţia căsătoriei binecuvîntate pe care Părinţii Adevăraţi au stabilit-o , această lume firesc va deveni o familie. Împărăţia cerului bazată pe idealul unei „Familii sub conducerea lui Dumnezeu” va deveni realitate. Odată ce topim pistoalele şi tunurile pentru a face pluguri şi sape o lume a păcii se va deschide înaintea noastră.
În al cinci-lea rînd, Dumnezeu ne-a creat ca parteneri în dragoste şi a pregătit lumea naturală ca un cadou pentru noi, Copii Săi. Dumnezeu nu îşi va lăsa Copii săi să trăiască în pustietatea deşertului, lipsindu-l de priveliştele frumoase. De aceea toţi oamenii au datoria de a păstra şi iubi lumea naturală. Eu spun că voi trebuie să vă dezvoltaţi natura umană cum originar a fost preconizată, astfel încît să experimentaţi rezonanţa chiar şi a unui mănunchi de flori sălbatice împărtăşind cu ele o conversaţie de inimă. Aceasta va fi calea cea mai scurtă de a restaura omenirea la Dumnezeu.
Doamnelor şi domnilor, voi toţi aţi primit o binecuvîntare cerească cu adevărat. Voi participaţi la ceremonie de lansare a preluările providenţiale de către regele regilor. Sunteţi martorii oculari a vîrtejului acestui punct de tranziţie. Voi aţi primit invitaţia de a asista la încoronarea Părinţilor Adevăraţi, regele regilor la nivel orizontal, care vor guverna toată creaţia ca reprezentanţi fizici a lui Dumnezeu, care e regele regelui la nivel vertical. Vei avea oare, încă odată în viaţa ta, şansa de a participa la o aşa ocazie semnificativă şi istorică? Strămoşii tăi, în număr de miliarde, sărbătoresc şi dansează de fericire şi luminează în acest moment, cutremurînd axa pămîntului!
Mă rog ca voi să vă deschideţi ochii sufletului şi să gravaţi acest extraordinar şi istoric moment în sufletul vostru. Cînd altcîndva în viaţă vei fi capabil să fiţi martori la aşa zi de glorie şi binecuvîntare, cum aţi avut astăzi? Eu sper că veţi fi capabili să memoraţi cuvintele Cerului pe care le-am împărtăşit cu voi şi să le utilizaţi ca o ghidare în viaţa voastră de acum încolo.
Mă rog ca marile binecuvîntări ale lui Dumnezeu, regele regilor, vor umple familiile, naţiunile şi tot cerul şi pămîntul abundent.

23.8.09

Proiecte

Biserica organizează proiecte de diferit gen în cooperare cu alte organizaţii non-guvernamentale.
De exemplu voluntarii participă activ la proiectele de: salubrizare a solului, lucru la orfelinate şi casele de bătrîni.
Proiectul de salubrizarea solului din Valea Trandafirilor
Proiectul „Ziua Globală a Serviciului Tineretului”

BISERICA ŞI FAMILIA

Căsătoria şi familia sunt cele mai importante taine ale vieţii omului, piatra de temelie a întregii structuri sociale şi, baza lor trebuie să fie dragostea adevărată. Biserica este compusă atât din perechi căsătorite, cât şi din tineri necăsătoriţi.
În cadrul bisericii există tradiţia Binecuvântării căsătoriilor. Binecuvântarea este o ceremonie solemnă, festivă care aminteşte ritualul cununiei sau, mai exact, al logodnei, însă poartă o semnificaţie foarte adâncă. Esenţa ceremoniei constă în faptul că biserica, prin fondatorul său Moon Sun Myung, îi binecuvântează pe oamenii care doresc să creeze o familie sau sunt deja căsătoriţi pentru o căsnicie bazată pe fidelitatea conjugală şi pe principiile slujirii societăţii şi lui Dumnezeu. Doritorii de a participa la ceremonia Binecuvântării, care nu au fost căsătoriţi anterior, doresc să primească recomandarea Reverendului Sun Myung Moon în privinţa celui mai bun candidat de a le deveni soţ.

CINE SÎNTEM

Biserica Unificării este o instituţie non-guvernamentală, publică, non-profit, cu un caracter religios, fiind înregistrată pe data de 15 mai 2008 de către Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.
Scopurile:
De a împărtăşi în comun credinţa creştină.
De a predica învăţătura principiilor organizaţiei religioase.
Răspîndirea modelului familiilor ideale centrate pe Dumnezeu.
Obiectivele :
• De a petrece slujbe religioase, a adunării pentru rugăciune şi altor ceremonii;
• De a organiza şi desfăşura conferinţe, seminare şi de a preda lecţii;
• De a organiza centre spirituale consultative şi cursuri pentru a studia Biblia şi Principiul Divin;
• De a desfăşura activităţi de binefacere prin primirea şi distribuirea ajutorului umanitar.

TEMELIILE

Originar, biserica este fondată de către cuplul coreean reverendul Moon Sun Myung şi d-na Moon Han Hak-Cha. Prima biserică a fost fondată oficial pe data de 1 mai 1954 în Seul, capitala Coreei de Sud. Poartă numele de Biserica Unificării deoarece are ca scop să unească oameni de diverse religii, prin intermediul cărora să rezolve problemele stringente ale societăţii: desfrîul sexual, problema drogurilor, conflictele de diferit gen, destrugerea institutului familiei ş.a.
Cuplul Moon este exemplul de familie ideală avind 13 copii împărtăşind aceleaşi pricncipii şi îndeamnă pe toţi spre construirea familiilor trainice bazate pe dragostea adevarată în centru cu Dumnezeu. Reverend Moon şi familia sa trăiesc pentru binele omenirii necondiţionat cu dragoste adevărată în suflet, dorinţa lor fiind ca omenirea să devină ofamilie în centru cu Dumnezeu.

BISERICA UNIFICĂRII DIN REPUBLICA MOLDOVA

O FAMILIE CU DUMNEZEU

Biserica este locul sfânt, care uneşte cerul şi pământul, este poarta spre lume ce le permite oamenilor să creeze relaţii de cooperare fiind pilonul spiritual pentru prosperitatea naţiunii. Ca sursă a vieţii spirituale, biserica aduce vigoare în viaţa noastră de zi cu zi.