26.5.13

Principiul Divin - Baza Doctrinei Bisericii Unificării | Bazele

Principiul Divin - Baza Doctrinei Bisericii UnificăriiImprimareEmail
Schimbă dimensiunea:
La baza doctrinei Bisericii Unificării este Principiul Divin - o revelaţie nouă, în care este redată poziţia de bază a legilor cereşti. De asemenea Principiul Divin explică secretele şi locurile simbolice din Biblie, elucidează înţelegerea istoriei providenţiale a poporului ales de către Dumnezeu şi formulează reprezentarea clară a lucrării lui Dumnezeu şi a istoriei omenirei, pune la dispoziţie principii clare de restaurare a omului păcătos. Principiul Divin este revelaţia Testamentului Desăvărşit, prelungirea ferească a revelaţiei vechiului şi noului testament.

Sursa învăţăturii religioase a Bisericii de Unificare este revelaţia primită de către rev.Moon. La momentul actual sunt publicate peste 400 de volume, ce conţin învăţăturile spirituale şi discursurile dumnealui.

Biserica Unificării nu neagă diferenţele existente între dogme, prevederile ritualurilor şi regulile vieţii de credinţă în Creştinism,Iudaism, Islam, Budism, Toaism, Confucianism şi în alte curente religiloase, dar subliniază legile morale ce sunt comune.
Principalele prevederi teologice ale Bisericii Unificării
Dumnezeu
Dumnezeu-este Părintele Ceresc, creatorul lumei spirituale (ne pământeşti) şi fizice - unicul, absolutul, veşnic şi neschimbător. El există în afara timpului şi spaţiului, deţine emoţii desăvârşite,intelect şi voinţă centrate pe inimă iubitoare.
Dumnezeu este sursa dragostei, frumuseţii, adevărului şi bunătăţii.
Omul şi universul sunt reflectarea indentităţii şi naturei lui Dumnezeu, care pe parcursul istoriei omenirei a lucrat pentru a crea lumea ideală pe pământ.
Omenirea
Oamenii sunt creaţi ca fiice şi fiii a lui Dumnezeu, ca întruchiparea iubirei sale desăvărşite. Omul este creat ca pe parcursul întregii sale vieţi să-i aducă bucurie Tatălui Ceresc şi altor oameni. Istoria omenirei arată lucrarea lui Dumnezeu de eliberare a oamenirii de întunericul păcatului, în scopul restabilirii relaţiei între Dumnezeu şi Om.
Trei Mari Binecuvântări
Dumnezeu mereu şi neschimbat tinde la unitatea cu omul şi natura. Dumnezeu aşteaptă de la bărbat şi femeie să respecte trei promisiuni - Trei Mari Binicuvântări, ca parte din planul Său în construirea Împărăţia Cerurilor.

Prima Mare Binecuvântare: omului îi este necesar să devină perfect, adică să atingă unitatea emoţilor, intelectului şi voinţei centrate pe inimă, unificând sufletul şi corpul în armonie centrate pe dragostea adevărată a lui Dumnezeu.

A doua Mare Binecuvântare:bărbaţii şi femeile au nevoie pentru a realiza binecuvântarea căsătoriei lui Dumnezeu, în unire a iubirii adevărate, dând naştere la copii şi de a crea o familie adevărată şi neam.

A treia Mare Binecuvântare: după îndeplinirea binecuvântărilor anterioare familia umană comună sub Dumnezeu poate crea relaţii desăvărşite cu lumea creaţiei în dragoste adevărată, în frumuseţe adevărată, datorită acestora, realizând stăpânirea adevărată asupra lumii înconjurătoare, stabilind Împărăţia Cerurilor pe pământ.
Însă din cauza căderii primilor strămoşi ai omenirii aceste trei mari binecuvântări au rămas neâmplinite. Fiecare secundă Dumnezeu tinde să soluţioneze problema păcatului originar, restaurând poziţia originară a omului şi în sfârşit realizarea Împărăţiei Cerului pe pământ şi în Cer.
Păcatul
Păcatul - este o încălcare a legii divine, care este comisă atunci când o persoană creează o bază comună cu Satan, stabilind astfel o condiţie pentru acţiunea de dare şi primire cu el.
Căderea
Primul bărbat şi prima femeie (Adam şi Eva), nu au reuşit să atingă perfecţiunea personală, fiind implicaţi în relaţii ilicite cu arhanghelul Lucifier. Ei au ignorat porunca lui Dumnezeu şi au respins în mod voluntar predestinarea lor. Aceasta a servit ca cauză a morţii lor spirituale şi consecinţă pentru toţi urmaşii. Ca rezultat căderea lui Satan a uzurpat poziţia de tată a omenirii. De atunci oamenii de la naştere moştenesc înclinaţii vicioase. Iată de ce oamenii des se împotrivesc lui Dumnezeu şi voinţei Sale, de aceia trăiesc neştiind adevărata sa apariţie şi destinaţie, neştiind ce-au pierdut cu adevărat.

Dumnezeu regretă că şi-a pierdut copiii şi lumea. Pe parcursul a unui timp îndelungat Dumnezeu a fost nevoit să deschidă calea, pentru ca să-i întoarcă. Creaţia lui Dumnezeu suspină şi suferă în așteptarea oamenilor care sunt capabili să-și restaureze natura lor originală şi să fie centrul lumii creației, pregătită pentru ei de Dumnezeu.
Isus Hristos
Isus - este mesia şi unicul fiu a lui Dumnezeu. Isus este unit cu Dumnezeu - Creatorul, deoarece in mod natural, este fiul său - o fiinţă spirituală separată, fiind dotat cu toate calităţile lui Dumnezeu, ca imagine şi asemănarea Lui adevărată.
Mesia
Mesia - este cu adevărat persoană matură fără păcat originar, ales de către Dumnezeu pentru finalizarea providenţei sale. Scopul final a lui Mesia este salvarea definitivă a omenirii decăzute şi întruchiparea Împărăţiei Cerurilor pe pământ şi în cer.
Istoria
Istoria omenirii este perioada providenţei de restaurare, în care Dumnezeu vrea să salveze oamenii şi să restaureze lumea originară bună - Împărăţia Cerurilor pe pământ.
Momentul culminal în istorie - "Venirea lui Mesia". Acest moment marcheaza o schimbare a erei: sfârşitul şi începutul unei noi ere. Lumea va deveni ideală dacă în ea va conduce cu dragoste adevărată copiii adevăraţi ai lui Dumnezeu.
Învierea
Învierea este procesul de revigorare a vieţii spirituale şi maturităţii spirituale. Principalul punct de înviere este de a realiza unitatea deplină cu Dumnezeu. Învierea este un proces de tranziţie de la starea de moarte spirituală la viaţă spirituală şi pentru aceasta, trebuie să depună eforturi (să se roage, să facă fapte bune, etc), cu asistenţă din partea sfinţilor, care stau în lumea spirituală. Momentul final vine atunci, când Dumnezeu îl trimite pe Hristos (Mesia), pentru a revigora omul şi eliberarea lui finală de păcatul originar.
Biblia
În Vechiul şi Noul Testament se descrie planul originar al lui Dumnezeu pentru omenire şi procesul restaurării. Biblia arată că Dumnezeu a ajutat neobosit omenirea decăzută pentru a recâştiga idealul şi trezirea în oameni dorinţa de a obţine beneficiile dorite. Dumnezeu nu Și-a luat promisiune de tăcere, revelaţia Lui continuă.
Împărăţia lui Dumnezeu
Împărăţia lui Dumnezeu - o familie în centru cu Dumnezeu. Isus a spus că Împărăţia lui Dumnezeu este în noi. În conformitate cu teologia Bisericii Unificării împărăţia lui Dumnezeu pe pământ este posibilă, atunci cînd Dumnezeu ia poziţia de Părinte Adevărat, iar omenirea devine o familie, în care trăiesc oameni cu caracter matur și formează familii adevărate.
Binele şi răul
Acţiunea sau rezultatul acesteia sunt bune, dacă acestea servesc la realizarea scopul creaţiei lui Dumnezeu.
Rău - sunt cuvintele, gândurile şi acţiunile care vizează obţinerea de câştiguri personale în detrimentul altor persoane sau deteriorarea acestora. Această acţiune, sau rezultatul care denaturează scopul creaţiei lui Dumnezeu și care creează o bază de interacţiune cu satan. Răul nu face parte din creaţia lui Dumnezeu, el a apărut în lume ca urmare a căderii strămoşilor umanităţii şi în cele din urmă, va dispărea.
Ultimile zile şi sfârşitul lumii
În conformitate cu Principiul Divin sfârşitul lumii reprezintă sfârşitul istoriei răului şi începutul formării unei societăți bazate pe idealurile binelui. Cu venirea ultimelor zile ale istoriei răului, oamenii nu vor fi nimiciți, din contra, va începe renaşterea omenirii.
Ultima actualizare în Vineri, 16 Martie 2012 14:40
Principiul Divin - Baza Doctrinei Bisericii Unificării | Bazele:

'via Blog this'
Post a Comment